Starptautiskajā pilsoniskās izglītības (ICCS 2022) pamatpētījums

Staļģenes vidusskolas 8.klase tika izvēlēta, dalībai Starptautiskajā pilsoniskās izglītības (ICCS 2022) pamatpētījumā. ICCS 2022 ir svarīgs pilsoniskās izglītības pētniecības projekts, ko organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement). ICCS 2022 pēta 8. klašu skolēnu gatavību pildīt savus pilsoņa pienākumus.

Šajā pētījumā Latvija piedalās kopā ar 25 citām valstīm no visas pasaules. Latvija IEA ICCS pētījumā piedalās jau ceturto reizi.

Mūsu skolas skolēni aptauju veica elektroniskā veidā 11. maijā. Skolēni pildīja dažādus uzdevumus, kuros viņiem bija iespēja paust savu viedokli par dažādām sabiedriskām norisēm, politiskiem, sociāliem un ekonomiskiem procesiem un sabiedriskām, politiskām, ekonomiskām aktivitātēm.

Ilze Ērstiķe, pamatskolas MK vadītāja, 8.klases audzinātāja