2024. gada 16. aprīlis        Mintauts, Alfs, Bernadeta   Dzimšanas dienas svin: AIVARS JUSTS, KRISTIANS LIEPA

Sumina labākos māksliniekus

2024.gada 28.martā svinīgā pasākumā tika sumināti Jelgavas novada labākie jaunie mākslinieki un viņus sagatavojušie skolotāji. Ar lepnumu varam atzīmēt, ka Staļģenes pamatskolu pārstāvēja 8 skolēni un 2 skolotāji.

Skolotāja Ilze Šuca un viņas sagatavotie skolēni tika sveikti par vizuālās mākslas pulciņa dalībnieču: 3.klases skolnieces Enijas Lielmanes 1.vietu konkursā “Saules ritmi” un 3.klases skolnieces Elizabetes Metlovas 2.vietu konkursā “Nāk rudens”.

Skolotāja Sarmīte Tauriņa un viņas sagatavotie skolēni tika sveikti par ādas plastikas pulciņa dalībnieču: 5.klases skolnieces Evelīnas Bisenieces 1.vietu konkursā “Saules ritmi” un 9.klases skolnieces Emīlijas Poles 1.vietu konkursā “Saules ritmi”.

Skolotāja Ilze Šuca un viņas sagatavotie skolēni tika sveikti par Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņu (arī Staļģenes pamatskolas skolēnu): 1.b klases skolnieces Mariannas Martas Milleres 1.vietu konkursā “Saules ritmi”; 2.a klases skolnieka Kristera Duplinska 1.vietu konkursā “Saules ritmi”; 3.klases skolnieka Digmāra Petkeviča 1.vietu konkursā “Saules ritmi”; 4.klases skolnieces Melisas Valteres 1.vietu konkursā “Saules ritmi”.

Lai arī turpmāk mūsu skolēniem un skolotājiem tik izcili panākumi!

Lelde Jēkabsone, Staļģenes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā