Ziemassvētku pasākumi 2022

2022.gada 22.decembrī Staļģenes vidusskolā notika Ziemassvētkiem veltītie pasākumi.

No paša rīta skolas sporta zālē pulcējās 1.-9.klašu skolēni, skolotāji, vecāki, lai piedalītos svinīgajā pasākumā, par kura lielisko izdošanos jāpateicas skolas ārpusklases darba organizatorei Silvijai Saleniecei. Viņa arī sagatavoja skolēnus, kas uzstājās ar dzejoļiem. Paldies par telpas noformējumu skolotājai Sarmītei Tauriņai!

Brīnišķīgus priekšnesumus sniedza Salgales mūzikas skolas kolektīvi- orķestris skolotāja Normunda Cielava vadībā, sitaminstrumentu ansamblis skolotāja Mareka Alkšņa vadībā. Par to liels, liels paldies Salgales mūzikas skolas direktorei Andai Silgailei, kā arī- par kora sagatavošanu Ziemassvētku pasākumam.

Īpašs pārsteigums bija 3.klases un skolotājas Ingrīdas Konorevas sagatavotais Ziemassvētku lugas fragments, kā arī 7.klases un skolotājas Vitas Klausas sagatavotais priekšnesums pēc Viļa Plūdoņa “Rūķīši un mežavecis”.

Svinīgu uzrunu klātesošiem teica Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece. Viņa pasniedza goda rakstus 2022./23.m.g. 1.semestra olimpiāžu un konkursu dalībniekiem, kā arī 44 labākajiem mācībās 2022./23.m.g. 1.semestrī. Mazpulcēnus sveica skolotāja Anda Skrupska.

Pēc kopīgā svinīgā pasākuma 1.-4.klašu skolēnus sporta zālē sagaidīja Ziemassvētku vecītis, lai piedalītos kopīgās rotaļās un atrakcijās, kā arī- lai ar priekšnesumu nopelnītu maisu ar konfekšu paciņām katrai klasei. Bet- pēc pulksten 13.00, 5.-9.klašu skolēni piedalījās skolēnu pašpārvaldes sagatavotajās atrakcijās un aktivitātēs.

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā