Zinību diena 2022

Staļģenes vidusskolā 2022.gada Zinību diena 1.septembrī bija īpaši svinīga, jo notika klātienē. Tajā varēja piedalīties arī vecāki. Nebija jālieto sejas maskas un varēja redzēt smaidus klātesošo sejās.

Īpaši daudzskaitlīgs apmeklējuma ziņā šis 1.septembris bija arī tāpēc, ka 2022./23.mācību gadā Staļģenes vidusskolā ir rekordliels skaits skolēnu- kopā 341. No tiem 1.-12.klasēs 235, bet pirmsskolā 106. Arī skolas pedagoģiskie darbinieki ir apmēram par 10 vairāk nekā iepriekšējos gados- 61. Liels, sirsnīgs paldies par 30 gadu pedagoģisko darbu Staļģenes vidusskolā tika teikts skolotājai Inārai Zvejniecei, kura šogad vairs darbu neturpinās.

Svinīgajā pasākumā laimīga jaunā mācību gada vēlējumus teica Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece, Staļģenes vidusskolas skolas padomes priekšsēdētāja Ilona Roze, kā arī skolas direktors Aivars Naglis. Paldies Salgales mūzikas un mākslas skolas direktorei Andai Silgailei par muzikālo priekšnesumu nodrošinājumu, kuru laikā uzstājās Staļģenes vidusskolas skolēni (vēl ir iespēja pieteikties Salgales mūzikas un mākslas skolā). Liels paldies par lielisko pasākuma norisi ārpusklases darba organizatorei Silvijai Saleniecei!

Šogad devītās klases skolēni ar audzinātāju Ilzi Ērstiķi lielajā skolā ieveda divas pirmās klases- 31 skolēnu. Audzinātāju Santu Vīganti ar 1.a klasi: Evelīnu Černuho, Valteru Drupu, Kristeru Duplinski, Raivo Freimani, Gunāru Gūtmani, Džesiku Krahinovu, Martinu Krauzi, Paulu Līdaku, Renāru Narelu, Adrianu Pokrandu, Anniju Rozentāli, Eniju Rozentāli, Kirilu Sergijenko, Dmitriju Sļiviču, Sofiju Šteinbergu. Audzinātāju Leldi Jēkabsoni ar 1.b klasi: Mārtiņu Atālu, Aleksu Beržuku, Māri Bitēnu, Ediju Brahmani, Nikolu Briedi, Niku Dauburu, Sandiju Māski, Šarloti Poli, Danielu Rudēviču, Jāni Saulāju, Linardu Savicki, Alisi Smirnovu, Alisi Šidlausku, Tomasu Šidlausku, Eduardu Šveidu, Keitu Vincāni.

Lai visiem veiksmīgs šis mācību gads!

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā