Kontakti

Staļģenes pamatskola  www.stalgenesskola.lv
Reģistrācijas apliecības Nr.: 4513902755, NMR kods: 90009249969
Adrese: Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3031
tālrunis +371 29183587, e-pasts: stalgenespsk@jelgavasnovads.lv


Direktors Aivars Naglis t.26442980
Skolas tālrunis: 29183587

Dibinātājs: Jelgavas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: LV90009118031
Adrese: Pasta ielā 37, Jelgava, LV3001, Latvija

Rekvizīti

Jelgavas novada pašvaldība , reģ. Nr.: 90009118031
Juridiskā adrese: Pasta iela 37,Jelgava, LV-3001
Saņēmēja adrese: Staļģenes pamatskola, Skolas iela 2, Staļģene,
Jaunsvirlaukas pagasts,  Jelgavas novads, LV-3031
AS SWEDBANK Konta Nr.: LV07HABA0551025900443 Kods: HABALV2