Nodarbība Ziedoņa klasē

8.novembrī 5.a klases skolēni devās pārbaudīt savus spēkus izlaušanās spēlē  “Blēņas un pasakas”, nokļūstot trijās pasakās -"Pasakā par pogu", "Kroko un dils", "Pasakā, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt". 

Šis projekta “Latvijas Skolas soma” ietvertais piedāvājums deva iespēju interesantā veidā iepazīt  nelielu daļu no Imanta Ziedoņa daiļrades mantojuma, kā arī tuvoties mācību programmā  sasniedzamajiem mērķiem- veidot izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īstenot to, izmantojot situācijai piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas; plānot darbu un apzināt resursus, lai īstenotu ideju; nebijušas situācijas uztvert ar ieinteresētību, izmantot iztēli un spontanitāti, lai veidotu neikdienišķas sakarības. Tas bija lielisks klasesbiedru iepazīšanas un saliedēšanas pasākums!

Lūk, atziņas, starp citu, visas pozitīvas!

‘’Man patika sadarboties, lai tiktu ārā.”-Ralfs.

“Man patika visi kodi, dažādība un izaicinājumi”- Toms .

“Tur vajadzēja puzli likt un grupai strādāt vienā komandā, nestrīdēties ,bet palīdzēt otram”- Evelīna.

“Bija jārunā rācijā, es to darīju pirmo reizi”- Aleksandra.

‘’Bija interesanti un ļoti grūti”- Kristiāns.

 “Bija bail, ka mēs paliksim tajā istabā, jo bija grūti, bet mums visiem patika”- Kira.

 

                                                                5.a klases audzinātāja Silvija Saleniece