2024. gada 16. aprīlis        Mintauts, Alfs, Bernadeta   Dzimšanas dienas svin: AIVARS JUSTS, KRISTIANS LIEPA

Nodarbību diena VIZIUMā

24.marts bija neparastāka mācību diena 4.,5.,6.,8.un 9.klašu skolēniem. Izmantojot Latvijas Skolas somas  iespējas ,devāmies uz Zinātnes centru VIZIUM Ventspilī.

 Skolēniem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās –digitālais foto,datoranimācija,3D māksla. Skolēni iepazina digitālās fotomākslas aspektus- foto izveides un digitālās apstrādes pamatprincipus, foto mākslas paraugus un foto izmantošanu kolāžas un animācijas izveidošanai. Viņi praktiski darbojās ar specializēto programmu lietošanu, kā arī apguva digitālu foto apstrādi, daudzveidīgu specefektu izmantošanu. Savas datorprasmes un radošo domāšanu attīstīja arī tie skolēni ,kuri veidoja katrs savu īsu multfilmiņu--kustīgos GIF attēlus. Iegūtās zināšanas izmantojamas ikdienā un daudzi pēc nodarbības atzina ,ka mājās veidošot vēl kādu animāciju.

 Eksponātu zālē valdīja liela rosība, katrs centās izmēģināt eksponātus septiņās dažādās tehnoloģijām un dabaszinātnēm veltītajās galerijās .Rindas veidojās pie simulatoriem-bija iespēja izjust zemestrīci, laisties no kalna un virtuālajā pasaulē meklēt izeju no labirinta . Modernās tehnoloģijas atmodināja interesi ne tikai STEM priekšmetos , bet arī etnogrāfijā, valodniecībā un ģeogrāfijā.

 Vairāki skolēni izmantoja iespēju  no VIZIUM jumta aplūkot Ventspils panorāmu.

 

                                                               Ārpusklases darba organizatore S.Saleniece