Programmas

 

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr.3283

Pirmsskolas izglītības programma (Izglītības programmas kods 0101111) 

Pamatizglītības programma (Izglītības programmas kods 21011111), Akreditācijas lapa Nr.9989

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma (Izglītības programmas kods 31011014), Akreditācijas lapa Nr.9992

Vispārējās vidējās izglītības programma (Izglītības programmas kods 31016014), Akreditācijas lapa Nr.13690