Skolas himna

A.Račinskas vārdi
V.Zilvera mūzika

           Veltījums Staļģenes skolai  

Man pasaule piedāvā sevi,
Man pasaule sola tik daudz,
Bet sirds tomēr izvēlas Tevi,
Jo mani par savējo sauc.

Piedziedājums

Jel dāvā man gaismas staru,
Pirms pavadi pasaulē,
Lai tālu es staigāt varu,
Un atgriezties Staļģenē.

Kad Lielupē aiziet prom ledus,
Un pļavās kad vasara tvan,
Tu iededzi pieneņu zvaigznes,
Kamenēm, bitēm un man.

Piedziedājums

Man Staļģenē vienmēr ir jauki,
Pie Lielupes labi ir man,
Te cīruļu, ķīvīšu lauki,
Te mana dziesma lai skan.

Piedziedājums