Dienas režīms

Bērnus pieņem un nodod tikai vecākiem (aizbildņiem) vai pilnvarotai personai ne jaunākai par 13 gadiem!

 

Laiks Dienas režīms

7:00 – 8:20

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, individuālais darbs ar bērniem, bērnu patstāvīgā darbība

8:40 – 9:00

Rotaļnodarbība
 

9:10 – 9:30

Gatavošanās brokastīm, brokastis
 

9:30 – 11:20

Rotaļnodarbības, bērnu patstāvīgā darbība
 

11:30 – 12:20

Pastaiga, āra aktivitātes
 

12:30 – 12:50

Gatavošanās pusdienām, pusdienas
 

13:15 – 15:00

Gatavošanās atpūtai, pasakas klausīšanās, atpūta
 

15:00 – 15:20

Celšanās, gatavošanās launagam
 

15:20 – 15:40

Launags
 

15:40 – 19:00

Rotaļas grupā vai laukumā, patstāvīgā darbība, individuālais darbs, pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem, pakāpeniska došanās mājās.