Ciemos pie Džimbas

Džimbas drošības programmu 6 – gadīgie bērni apguva laika posmā no novembra līdz februārim. Sarunās ar bērniem secinājām, cik būtiski ir stiprināt bērnu zināšanas, prasmes un kompetences atpazīt nedrošas situācijas un spēt tajās rīkoties.

3.aprīlī bērniem bija lieliska iespēja doties ciemos pie drošuļa Džimbas, kurš dzīvo organizācijā “Centrs Dardedze”, Rīgā. Interaktīvā veidā, bērniem praktiski darbojoties, tika pārrunāti visi svarīgie jautājumi  par viņu personisko drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Bērni ieinteresēti darbojās un parādīja nodarbībās apgūtās zināšanas.