Darbi un notikumi novembrī pirmsskolā

Novembris pirmsskolā ir darbiem un notikumiem bagāts – pēdējo lapu grābšana, Mārtiņdienas svinēšana,  gatavošanās Latvijas svētkiem un svētku svinēšana.

6 – gadīgo bērnu domas - kas ir Latvijas bagātības: jūras akmentiņi, Latvijas nacionālie simboli, augi, zeme, dzintars, daba, divpunktu mārītes, piemineklis u.c. Uz jautājumu – ko novēlētu Latvijai dzimšanas dienā, bērni  minēja – tīru zemi un laimīgas dienas.

Sanita Meijere – pirmsskolas grupu metodiķe.