Dienas, mēneši – kopā gads

“Bitīšu” grupas bērniem temata “Dienas, mēneši – kopā gads” noslēgumā savas gūtās zināšanas bija iespēja demonstrēt viktorīnā.

Tās uzdevumi bija plānoti integrēti, ietverot gan valodas, matemātikas, dabaszinātņu, gan kultūras mācību jomas. Bērni uzdevumus veica darbojoties komandās, domāja savas komandas nosaukumu, atbildēja uz jautājumiem pēc dzejoļu un tautasdziesmu noklausīšanās, veica interaktīvus uzdevumus, salika gadalaiku attēlu puzles, ievietoja nedēļas dienu nosaukumos trūkstošos burtus, minēja mīklas par kalendāra tematiku.

Viktorīna kā mācību līdzeklis nostiprināja atmiņā iepriekš gūtās zināšanas, bet darbošanās komandās veicināja sadarbības prasmi.

Pasākums sniedza gan vērtīgas atziņas, gan draudzīgus un jaukus kopā būšanas mirkļus.

 

Vija Cigelniece – “Bitīšu” grupas skolotāja