Džimbas drošības programmas nodarbības arī mūsu pirmsskolā

Par drošu bērnību, kas brīva no vardarbības, lai palīdzētu justies drošāk attiecībās ar lieliem un maziem, pazīstamiem un nepazīstamiem cilvēkiem - sešgadīgo grupas bērni piedalījās Džimbas drošības programmā, kuru vadīja skolotāja, Džimbas aģente Sanita Meijere. 

Vienpadsmit nodarbību laikā ar drošības tēla aģenta Džimbas palīdzību, izmantojot dažnedažādas interaktīvas metodes (mūzika, ritmiskas kustības, lomu spēles, video, stāsti un pārrunas, diskusijas), bērnu zināšanas par personisko drošību ir ievērojami uzlabojušās. Tas arī šogad liecina, ka šādas nodarbības bērniem ir nepieciešamas.

Lai programma būtu efektīvāka, katras nodarbības dienā vēstuli e-klasē saņem arī vecāki, kurā tiek informēti par nodarbības saturu un gaitu, ar lūgumu šo informāciju pārrunāt mājās.

Skolotājas: Gundega Krastiņa, Anita Raubena