Jautrās stafetes Emburgā

2022. gada 19. oktobrī Zaķis, Ezis un citi palīgi aicināja Staļģenes vidusskolas pirmsskolas lielos bērnus uz sadraudzības pasākumu “Jautrās stafetes”, Emburgā.

Katrs bērns izvilka savas krāsas prievīti, kas simbolizēja viņa komandu – saule, zeme, ūdens un tad piedalījās dažādās aktivitātēs, kurās pārbaudīja savu veiklību - dzenāja putekļus, slaucīja grīdu, palīdzēja mammām izkārt veļu, stādīja kartupeļus, cēla mājas un izlika no dabas materiāliem vārdu – draudzība. Noslēgumā zaķis ar ezi runāja, kā arī uzdeva dažādus jautājumus par veselīgu un neveselīgu uzturu, pēc tam aicināja visus uz kopīgu deju – Putniņdeju. Kad deja bija nodejota, bērni tika aicināti atpakaļ sastāties savās komandās un saņēma medaļas par piedalīšanos stafetēs, Zaķis pacienāja bērnus ar āboliem, bet ezis katram iedeva pa konfektei, jo arī tās bija nopelnītas, par aktīvu piedalīšanos pasākumā. Zaķis un Ezis visiem pateicās, pavadīja jaunos draugus mājupceļā un aicināja atkal braukt ciemos un kopīgi piedalīties kādā jautrā pasākumā.

 

Vita Tarabanova, pirmsskolas skolotāja