Latvijas dzimšanas dienu gaidot.

Visu novembra mēnesi 5 – gadīgo grupas bērni caur visām mācību jomām izzināja tematu “Latvija - mana dzimtā vieta”.

Dabaszinātņu mācību jomā bērni pētīja, kāda Latvijā un tuvākajā apkārtnē ir zemes virsma, kādas ir ūdenstilpnes – dīķis, upes, jūra.

Sociālo zinību jomā mācījās atpazīt un nosaukt valsts simbolus, iepazinās ar šo simbolu vēsturisko nozīmi.

Valodas mācību jomā no burtu šabloniem, kartītēm, klučiem izlika ar Latviju saistītus vārdus.

Matemātikas mācību jomā bērni atkārtoja ģeometrisko figūru nosaukumus, būvēja stilizētas mājas no dažādiem materiāliem.

Kultūras un pašizpausmes mākslā mācību jomā valsts dzimšanas dienu gaidot, iepazina seno rotu – saktu, kuru izveidoja, izmantojot dažādus mākslinieciskos materiālus un tehnikas, rotāja valsts kontūru, izspēlēja latviešu tautas pasakas uzvedumu “Zvēri un abru taisītājs”.

Godinot Latvijas valsti 104. dzimšanas dienā, bērni gūtās zināšanas demonstrēja viktorīnā “Ko tu zini par Latviju?

Noslēgumā, kā jau svētkos ierasts, pie kopīgi klāta galda, ar pašu ceptiem cepumiem un zāļu tējas, vēlējām Latvijai: “Daudz laimes!”

 

Vija Cigelniece, pirmsskolas skolotāja