Lieldienas sagaidītas un pavadītas

AI, ZAĶĪTI GARAUSĪTI,

KĀ ES TEVI SEN GAIDĪJU,

AR RAIBĀM OLIŅĀM,

AR KADIĶU ZIEDIŅIEM!

Lieldienas sagaidītas un pavadītas ar telpu un āra vides rotāšanu, rotaļās iešanu, skanīgām dziesmām, sportiskām aktivitātēm, piemēram – zaķu boulingu, olu ripināšanu, zaķu florbolu un olu meklēšanu. Prieks par aktīvu vecāku dalību radošās izstādes tapšanā, liels paldies!

 

Sanita Meijere – pirmsskolas metodiķe.