Miķeļi

Rudu, rudu rudentiņi,
Ko tu vedi vezumā?
Kāļus, bietes, burkāniņus,
Kartupeļus, sīpoliņus.

Miķeļdiena ir svētki rudenī. Ap šo laiku, kā minēts ticējumos, ražai jābūt novāktai. Šogad pie bērniem ciemos ieradās Miķelis, kurš līdzi veda pilnu ķerru ar rudens labumiem. Bērni atpazina un nosauca dažādus dārzeņus, augļus un ogas. Miķelis izklaidēja bērnus visa pasākuma laikā, piedāvājot jautras aktivitātes un rotaļas.