"Zaķēnu" grupas darbi novembrī

Novembra mēnesī bērni no "Zaķēnu" grupas noskaidroja, ka Latvijai ir sava dzimšanas diena, mācījās atpazīt Latvijas karogu un citus simbolus.

Piedalījās daždās rotaļās, dziedāja dziesmas. Klāja svētku galdu un cienājās ar latviešu tradicionālajiem ēdieniem. Pārrunāja un praktiskā darbībā noskaidroja, kādi darbi jāveic rūpējoties par mājdzīvniekiem. Darbojās ar dažādiem konstruēšanas materiāliem, cēla mājas, pilis, torņus. Izspēlējot didaktisko spēli - "Latvijas bagātības", bērni nostiprināja jauniegūtās zināšanas par mājdzīvniekiem un jēdzieniem "viens" un ''daudz".

Oksana Tarabanova, pirmsskolas skolotāja